Om Marie

Mitt intresse för fotvård började när jag såg konsekvenserna som kan uppkomma vid diagnos diabetes. När jag sedan sökte in på högskolan och påbörjade den 3-åriga utbildningen så fick jag mycket större respekt för allt som har med fotvård att göra samt en större förståelse för hur livsviktigt och hur beroende vi människor är av att ha fötter som mår bra. Det påverkar vårt sociala liv, hälsa samt vårt generella välmående.
Du kan känna dig trygg i mina händer eftersom jag har gått en 3-årig utbildning vilket resulterat i en kandidatexamen med 180 högskolepoäng på Karolinska Institutet. Dessutom vidareutbildar jag mig regelbundet.

Jag är även ansluten till SRAT. Det är vårt förbund som garanterar att vi är utbildade på rätt sätt. Jag innehar behandlingsförsäkring.